DRC Output

10 

Nabízíme osazené i neosazené DPS. Vyšší cena je za osazenou DPS.

Deska zpožděného sepnutí výstupu.
Mechanicky je upevněná za výstupní RCA konektor.
Pro stereo a více kanálů se jejich napájení propojí paralelně.