HUPS2

25 79 

Nabízíme osazené i neosazené DPS. Vyšší cena je za osazenou DPS.

Symetrický regulovaný zdroj pro audio, který vychází z UPS1 Pavla Dudka.
Napětí kladné větve je odvozeno od napěťové reference TL431,
od napětí kladné větve je odvozeno napětí větve záporné.